Các thiết bị trong hệ thống SmartZ có công suất tiêu thụ điện rất thấp(bộ trung tâm STK cao nhất chỉ 5W/h), ngoài ra khi sử dụng hệ thống sẽ giúp tiết kiệm chi phí sử dụng điện bằng cách tự động tắt các thiết bị không dùng.

DANH MỤC