Hệ thống SmartZ sử dụng sóng hồng ngoại và Radio có năng lượng thấp(nhỏ hơn nhiều lần so với sóng điện thoại di động hay Wi-Fi) nên không ảnh hưởng đến sức khoẻ người sử dụng.

DANH MỤC