Như APPLE thiết kế sản phẩm tại Mỹ và sản xuất tại TQ, các sản phẩm SmartZ OEM tại TQ và được kiểm soát chất lượng công nghệ tại Việt Nam.

DANH MỤC