• Người dùng tự cài đặt được dễ dàng
  • Điều khiển đa dạng thiết bị hồng ngoại(IR) & radio(RF)
  • Công nghệ không dây lắp đặt được cho nhà có sẵn
  • Tương thích thiết bị trên thị trường(3rd party)
  • Chi phí đầu tư hợp lý và dễ nâng cấp

DANH MỤC