Sản phẩm của Lumi được tích hợp để điều khiển:

  • Hệ thống chiếu sáng (tắt-bật; tăng-giảm sáng).
  • Hệ thống quạt (tắt-bật, tăng-giảm tốc độ).
  • Hệ thống rèm cửa.
  • Cửa cuốn.
  • Bình nóng lạnh.
  • Điều hòa nhiệt độ (bật-tắt).
  • Ti vi (bật- tắt).

DANH MỤC