Nhà bạn đã có sẵn các thiết bị điện – điện tử thì khi lắp đặt hệ thống SmartHome có thể sử dụng lại mà không cần mua mới. Hệ thống nhà thông minh SmartHome có thể hỗ trợ kết nối được với tất cả các thiết bị điện trên thị trường. Điều này các hãng khác trển thị trường không thể làm được. Các hãng khác chỉ tương thích điều khiển cho một số loại thiết bị điện – điện tử nhất định, bạn sẽ phải mua mới một số thiết bị để tích hợp được với hệ thống đó.

DANH MỤC