Với hệ thống của Bkav SmartHome người sử dụng hoàn toàn có thể cài đặt được chế độ nhiệt độ cho các thời điểm khác nhau trong ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp người sử dụng chủ động điều chỉnh lại nhiệt độ cho phù hợp với nhu cầu thực tế thì hệ thống sẽ tự động học lại và ghi nhớ các trạng thái nhiệt độ vào thời điểm đó. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh về mức nhiệt độ đã ghi nhớ cho các lần sau

DANH MỤC