• Các thiết bị điện thông minh đều có mạch điện tử bên trong, do đó muốn mạch hoạt động cần phải cấp nguồn cho thiết bị. Vì vậy, một số dòng thiết bị điện thông minh yêu cầu cung cấp đủ nguồn 220V tức sử dụng cả 2 dây thì mới hoạt động. Các công tắc cơ khí không có mạch điện tử nên chỉ cần 1 dây (dây pha – dây nóng) đến công tắc là đủ. Do đó đa số các nhà hiện nay đều không có dây trung hòa để nuôi thiết bị điện thông minh. Trong trường hợp này cần phải tìm cách kéo thêm dây trung hòa có khi phải đục tường gây tốn thời gian, xấu ngôi nhà…
  • Ưu điểm: Với kỹ thuật 1 dây, chỉ cần sử dụng dây pha có sẵn của bộ công tắc cũ là bộ công tắc thông minh có thể hoạt động được. Vì vậy, kỹ thuật 1 dây mang lại lợi ích rất lớn trong việc nâng cấp lên thiết bị thông minh cho ngôi nhà có sẵn, chung cư hay căn hộ. Ngoài ra, với việc sử dụng 1 dây sẽ tránh được việc chạm chập, cháy nổ so với việc đi 2 dây vào cùng ống nhựa.
  • Nhược điểm: Tuy vậy, so với 2 dây thì kỹ thuật 1 dây sẽ kén tải hơn, có thể sẽ không hoạt động trên một số tải nhất định. Sản phẩm 1 dây của Evyhome đã được chạy thử nghiệm với và đáp ứng với nhiều loại tải khác nhau như: đèn led, đèn dây tóc, đèn compact…

DANH MỤC