SmartZ xây dựng giải pháp không dây nên không cần can thiệp sửa chữa nhà. Thông thường, người sử dụng chỉ cần 2-3h làm quen điều khiển và việc lắp đặt thiết bị cũng chỉ 3-4h cho chung cư 70 m2.

DANH MỤC