Zigbee là một giao thức không dây hoạt động trong một mạng lưới. Nó sử dụng một thiết bị để chuyển tiếp một tín hiệu cho các thiết bị khác, tăng cường và mở rộng mạng lưới. Zigbee có thể được xây dựng trong các thiết bị điều chỉnh độ sáng, khóa cửa, bộ điều nhiệt và nhiều hơn thế nữa. Nó được sử dụng cho một số bên như WeMo hay Philips Hue, Lumi, Smarthome Bkav, Evyhome…

DANH MỤC