Tương tự như Zigbee, Z-Wave là một giao thức mạng lưới mở. Về mặt kỹ thuật, sự khác biệt chính giữa hai loại này là sự thông lượng dữ liệu — Z-wave chậm hơn Zigbee khoảng 6 lần. Tuy nhiên, nó đòi hỏi ít năng lượng hơn để bao phủ cùng một phạm vi giống như Zigbee. SmartThings và Lowes Iris sử dụng Z-Wave.

DANH MỤC