Một tổ hợp lớn và đa dạng gồm các công nghệ mạng dựa khung dữ liệu (frame-based) dành cho mạng LAN. Đây là phương thức truyền thông có dây nhanh và đáng tin cậy, với phạm vi lên đến 100m và độ nhạy thấp đối với nhiễu điện từ.

DANH MỤC