Giao thức không dây tầm ngắn (khoảng 10m) thường được sử dụng trên điện thoại, tai nghe và loa. Hệ thống nhảy tần số thích ứng của nó phát hiện các tín hiệu hiện hiện có, như WiFi, và tạo ra một bản đồ kênh cho các thiết bị Bluetooth để giảm thiểu sự can thiệp.

DANH MỤC